0
0
Subtotal: 0,00 

Geen producten in de winkelwagen.

AVV

Algemene verkoopvoorwaarden van Schwarzwald Schlafsysteme GmbH voor deze online shop

 

1) Algemeen, toepassingsgebied

a) Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor overeenkomsten die in deze onlineshop worden gesloten.

b) Deze verkoopvoorwaarden gelden ook wanneer wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van deze verkoopvoorwaarden.

c) Aangezien wij alleen binnen Duitsland leveren, moet bij de bestelling een afleveradres in Duitsland worden opgegeven.

 

2) Aanbod, totstandkoming van het koopcontract

a) De presentatie van onze goederen in de online shop vormt geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

b) Een bestelling in de online shop is een bindend aanbod van u om een koopovereenkomst te sluiten.

c) Wanneer wij de ontvangst van uw bestelling bevestigen (orderbevestiging), is dit geen aanvaarding van het contract.

d) De aanvaarding van het contract door ons vindt plaats door een orderbevestiging die u elektronisch wordt toegezonden.

 

3) Prijzen, betaling

a) De in onze online-shop vermelde prijzen zijn brutoprijzen, d.w.z. ze zijn al inclusief de desbetreffende wettelijke BTW.

b) De aangegeven prijzen omvatten ook de verzendkosten (franco huis) binnen Duitsland met uitzondering van de eilanden. Indien de levering op een van de Duitse eilanden plaatsvindt, zullen wij u bij de orderbevestiging informeren over de verzendkosten.

c) Facturen dienen onmiddellijk betaald te worden.

d) U kunt kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:

Vooruitbetaling of PayPal.

 

4) Levering

a) Wij leveren de bestelde goederen uitsluitend binnen Duitsland, hetzij door DPD, DHL, GLS of door een expeditiebedrijf.

a) De in de online shop aangegeven levertijden gelden vanaf ontvangst van de betaling door ons. De specifieke levertijd wordt vermeld in de orderbevestiging.

b) Wij leveren de bestelde goederen tot aan de stoeprand. Op verzoek kunnen wij tegen meerprijs ook thuisbezorging aanbieden.

c) Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen, voor zover deze voor de klant redelijk zijn en zonder extra transportkosten in rekening te brengen.

 

5) Aansprakelijkheid voor gebreken

a) Voor zover de door ons geleverde goederen een gebrek vertonen, heeft de klant recht op de wettelijke aanspraken.

b) Kleine toleranties van de in de online shop vermelde afmetingen en kleuren zijn toegestaan. Dit geldt in het bijzonder voor verschillen als gevolg van productietechniek. Dergelijke wijzigingen geven geen recht op klachten.

 

6) Eigendomsvoorbehoud

a) De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

b) U bent verplicht de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met zorg te behandelen. Verder bent u verplicht ons onmiddellijk te informeren als derden toegang krijgen tot de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, bijvoorbeeld in geval van beslaglegging.

c) In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder bij betalingsachterstand, hebben wij het recht de goederen terug te nemen. De terugname van de goederen door ons vormt een terugtrekking uit de overeenkomst. Na terugname hebben wij het recht de goederen te gelde te maken; de opbrengst van de terugname wordt verrekend met de verplichtingen van de klant – onder aftrek van redelijke kosten van de terugname.

 

7) Herroepingsrecht voor consumenten

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Wij informeren u over dit recht aan het einde van deze Algemene Voorwaarden.

 

8) Mededeling volgens § 36 VSBG

Schwarzwald Schlafsysteme GmbH neemt niet deel aan geschillenprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

9) Résolution des litiges en ligne par la Commission européenne

De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht voor geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten die consumenten uit een EU-lidstaat via internet hebben gesloten met een in de EU gevestigde onderneming.

 

U vindt dit ODR-platform hier.

Let op: als u op deze link klikt, verlaat u onze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor externe links!

 

Schwarzwald Schlafsysteme GmbH

Schwarzwaldstraße 6

D-77716 Haslach im Kinzigtal

Telefoon: +49 (0)7832-705-0

Fax: +49 (0)7832-705-84

E-Mail: info@bodialsleep.com

 

 

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt of heeft genomen.

In geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u in het kader van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een bericht sturen,

Schwarzwald Schlafsysteme GmbH, Schwarzwaldstraße 6, D-77716 Haslach im Kinzigtal, telefoon: +49 (0)7832-705-0, fax: +49(07)832-705-84, e-mail: info@hn8.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij halen de goederen op onze kosten op. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.