Gegevensbescherming

Stand 01.04.2021

We zijn blij dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze producten. Daarbij respecteren we uw privacy en garanderen we de bescherming van uw persoonsgegevens door uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de inhoud van dit gegevensbeschermingsreglement en de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Om onze website te kunnen weergeven, bent u alleen verplicht om de gegevens die door uw browser aan onze server worden verzonden, beschikbaar te stellen (zie “Logbestanden”). Andere persoonlijke gegevens van u worden alleen opgeslagen als u deze vrijwillig op de website invoert of de bijbehorende functies gebruikt.

 

Algemene informatie en verplichte informatie

Intrekking van toestemming

Als u ons toestemming geeft, b.v. B. in het kader van een aanvraag via ons contactformulier of in een andere context kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

Bezwaar tegen gegevensverwerking

Als u ons toestemming geeft, b.v. B. in het kader van een aanvraag via ons contactformulier of in een andere context kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. punt f GDPR, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, vragen wij u de redenen toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking staken of aanpassen, of u onze dwingende beschermingswaardige redenen laten zien op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden.

U kunt uw herroeping of bezwaar aan ons doorgeven onder de contactgegevens onder “Verantwoordelijke”.

Uw rechten

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op informatie of wij gegevens over u verwerken. Als wij gegevens over u verwerken, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over het type en de omstandigheden van de gegevensverwerking (artikel 15 GDPR),
  • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens (artikel 16 GDPR) of recht op verwijdering van uw gegevens, op voorwaarde dat aan de vereisten van artikel 17 lid 1 GDPR wordt voldaan,
  • Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 GDPR),
  • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking onder de bovenstaande voorwaarden (art. 21 GDPR),
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid onder de voorwaarden van artikel 20 GDPR.
  • U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Schwarzwald Schlafsysteme GmbH, Schwarzwaldstr. 6, 77716 Haslach; Tel.: 07832 705 0; E-Mail: info@bodialsleep.com

Functionaris voor gegevensbescherming: datenschutzanfragen@xdsb.de of op ons postadres met de toevoeging “de functionaris voor gegevensbescherming”.

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt, die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde informatie naar ons of eventueel naar derden kunnen sturen.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. . Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. In tegenstelling tot tijdelijke cookies worden ze niet automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten U kunt de cookies echter ook te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Cookies die absoluut noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst te leveren (“noodzakelijke cookies”) worden door ons verwerkt in het kader van ons legitieme belang bij het aanbieden en exploiteren van de website op basis van art. 6 1 S. 1 lit. f GDPR. Momenteel wordt een cookie ingesteld voor de duur van een sessie om de sessie in stand te houden.

Bovendien wordt op uw eindapparaat verdere informatie opgeslagen of opgeroepen die niet absoluut noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. Deze informatie wordt alleen opgeslagen of geraadpleegd als u daarvoor toestemming geeft. Details over het soort informatie, het doel van de verwerking, de opslagperiode van de informatie en mogelijke ontvangers van de gegevens vindt u in het verdere verloop van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt uw browser zo instellen dat deze in het algemeen geen cookies accepteert of alleen bepaalde cookies opslaat of niet opslaat. U kunt uw eventuele toestemming voor de verwerking van gegevens door middel van cookies te allen tijde intrekken door de betreffende cookies direct via de instellingen van uw browser te verwijderen. Meer informatie hierover vindt u in het helpsysteem van uw browser. Als uw browser alle cookies weigert, is het mogelijk dat niet alle functies van deze website kunnen worden

Logbestanden

Telkens wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, het verzoek van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Wij registreren ook de status en de hoeveelheid gegevens die in het kader van dit verzoek worden overgedragen, evenals product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Wij registreren ook de website van waaruit onze site is opgevraagd. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor de duur van uw gebruik van de website en wordt daarna onmiddellijk gewist of geanonimiseerd door het in te korten. De overige gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van onze website, in het bijzonder om fouten op de website op te sporen en te elimineren, om het gebruik van de website te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 p. 1 lit. f GDPR).

Sociale media

Fanpagina’s

Om klanten, partners of anderszins geïnteresseerden van actuele informatie te voorzien en contact met hen op te nemen, exploiteren wij naast onze eigen website zogenaamde “fanpagina’s” op de volgende sociale netwerken: Facebook

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de aanbieder van het social media platform. Gegevensverwerking buiten de Europese Unie kan niet worden uitgesloten. De aanbieder van het platform kan ons geaggregeerde gebruiksgegevens verstrekken, maar wij hebben geen toegang tot persoonsgegevens als u alleen de fanpagina bezoekt.

e rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f GDPR. In het geval van toestemming in de vorm van een opt-in (“tick box”, “activate button”) of een andere vorm van het verkrijgen van toestemming, is de rechtsgrondslag Art. 6 1 lit. a GDPR De toestemming kan te allen tijde zonder opgave van redenen worden ingetrokken ten aanzien van de persoon aan wie zij is gegeven, met werking voor de toekomst.

Aangezien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de aanbieder van het platform, raden wij u aan contact op te nemen met de desbetreffende aanbieder van het platform voor uw rechten op informatie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar in verband met uw bezoek aan onze fanpagina. Uiteraard zullen wij u zo nodig ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten.

Bovendien kunnen cookies op uw eindapparaat worden geplaatst. Het doel en de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies vindt u onder “Cookies” in deze gegevensbeschermingsverklaring of in de gegevensbeschermingsverklaringen van de platformaanbieder.

Zie voor meer informatie de volgende links:

Facebook: Facebook Ierland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ierland”).). Wanneer u onze Facebook-fanpagina bezoekt, worden volgens Facebook persoonsgegevens als volgt verwerkt: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data . Ga voor meer informatie naar: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Analysetools en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Daarbij streven wij het rechtmatige belang na om de verkregen statistieken te gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f GDPR.

Voor deze evaluatie worden cookies op uw computer opgeslagen.

Wij slaan de aldus verzamelde informatie uitsluitend op onze server op. U kunt een evaluatie van de gegevens voorkomen door ofwel geen toestemming te geven voor het plaatsen en verwerken van cookies voor het tellen van bezoekers/statistische doeleinden. Bovendien kunt u het plaatsen van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser of door de op uw apparaat opgeslagen cookies te verwijderen. Als u het opslaan van cookies verhindert, moet u er rekening mee houden dat u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

Het voorkomen van het gebruik van Matomo of het intrekken van uw toestemming is mogelijk door het instellen van een zogenaamde opt-out cookie door op onderstaande link te klikken:

Uw bezoek aan deze website wordt momenteel geregistreerd. Klik hier om te voorkomen dat uw bezoek wordt geregistreerd.

Merk op dat door opt-out, een cookie zal worden ingesteld op uw eindapparaat om tracking te voorkomen. Als u hierna cookies van uw eindapparaat verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd, zodat een hernieuwd bezwaar of herroeping van uw toestemming nodig kan zijn.

 

Deze website maakt gebruik van Matomo met de extensie “AnonymizeIP”. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor ze niet direct aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Het door uw browser via Matomo doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens. Informatie van Matomo over gegevensbescherming vindt u op https://matomo.org/privacy/.

Plugins en tools

Gebruik van YouTube-video’s

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde YouTube-site. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Deze vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en

fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Als je bent ingelogd in je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts, die door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, voor de uniforme weergave van lettertypes ter beschikking worden gesteld. De lettertypen worden bij het oproepen van onze pagina van onze eigen server geladen om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Google is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild.

Google Maps

Wanneer op onze websites inhoud van derde aanbieders zoals Google Maps wordt weergegeven, is het doorgeven van uw IP-adres en de onder “Logfiles” weergegeven inhoud aan de derde aanbieder noodzakelijk voor het aanbieden van deze inhoud en de weergave in uw browser. Dit dient voor een aantrekkelijke presentatie van onze website. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f GDPR. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de derde aanbieder. Als u met een gebruikersaccount bij de externe aanbieder bent geregistreerd, kan de externe aanbieder uw gebruikersgedrag aan uw gebruikersaccount toewijzen. Indien van toepassing slaat de externe aanbieder uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website af te stemmen op uw behoeften. Eventuele rechten van bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen moet u richten aan de derde aanbieder.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de derde aanbieder vindt u in zijn privacybeleid. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google ist nach EU-US-Privacy-Shield zertifiziert.